RSS

Archiwum autora: lukaszzw

Pierwsze stulecie Jagiellonów

Wojciech Fałkowski, Pierwsze stulecie Jagiellonów, Kraków, Wydawnictwo Avalon ; Muzeum Historii Polski, Kraków 2017.

ISBN: 978-83-7730-271-2.

Sygnatura: W.VIIa.913.

pierwsze-stulecie-jagiellonow-b-iext52484881

Książka „Pierwsze stulecie Jagiellonów” zawiera wybór artykułów Wojciecha Fałkowskiego poświęconych Polsce i Europie jagiellońskiej, które historyk uznał za najbardziej reprezentatywne dla nurtu swoich badań nad dynastią Jagiellonów. Prace powstały na przestrzeni 30 lat – najstarszy wybrany artykuł pochodzi z 1985, natomiast najnowszy z 2015 roku.

Historyk w swoich artykułach przedstawił narodziny dynastii Jagiellonów oraz założenia programowe nowej dynastii. Lata 1386-1400 to lata tworzące początek epoki jagiellońskiej i wyznaczające pierwszy, wstępny okres polityki zagranicznej dynastii. Wojciech Fałkowski zwraca również uwagę, że rządy Jagiełły były przyjmowane z nieufnością, a nawet z jawną niechęcią. Tym, co zadecydowało o wzroście prestiżu Jagiełły była zręczna gra polityczna, otrzymane królewskie namaszczenie, długoletnia stabilizacja rządów, a także odniesione zwycięstwo grunwaldzkie. Historyk w swoich artykułach naukowych poruszył również relacje Władysława Jagiełły z przedstawicielami duchowieństwa, często będące konfliktowymi. Wojciech Fałkowski w swoich rozważaniach badawczych opisuje też rządy następców Władysława Jagiełły, zwłaszcza Kazimierza Jagiellończyka. Monarcha chciał sprawować władzę jak dominus naturalis, a musiał dostosować się do wymogów monarchii konsensusu politycznego. W obszarze zainteresowań historyka jest również koncepcja budowy Europy jagiellońskiej, która miała powstać na drodze obsadzania tronów przez synów Kazimierza – Władysława Czeskiego oraz Jana Olbrachta. Książkę zamyka artykuł poświęcony pogrzebowi Zygmunta Augusta – ostatniego władcy dynastii jagiellońskiej.

Zachęcamy do lektury!

Reklamy
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 16 lutego 2018 w Uncategorized

 

Przyroda województwa mazowieckiego i jej antropogeniczne przekształcenia.

Przyroda województwa mazowieckiego i jej antropogeniczne przekształcenia, praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Richlinga i Ewy Malinowskiej,  Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, wydanie 2, Warszawa 2018.
ISBN: 978-83-85908-96-8.
Sygnatura: IIz.4248.
Publikacja_wyciag

Wydana w maju 2017 r. przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska książka pt. „Przyroda województwa mazowieckiego i jej antropogeniczne przekształcenia” to dzieło zbiorowe 16 autorów. Dotyczy zróżnicowania i antropogenicznego przekształcenia środowiska przyrodniczego województwa mazowieckiego. Autorzy reprezentują różne dziedziny i kierunki badawcze, ale łączy ich znajomość terenu i prowadzone tu badania. Pierwowzorem książki jest opracowanie „Przyroda Mazowsza i jej antropogeniczne przekształcenia” opublikowane w 2003 roku w Wydawnictwach Wyższej Szkoły Humanistycznej (obecnie Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora) w Pułtusku. Obecne opracowanie (pod redakcją Andrzeja Richlinga i Ewy Malinowskiej) odnosi się do znacznie większego terenu całego województwa mazowieckiego.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków zajmujących się zagadnieniami ochrony i kształtowania środowiska, pracowników organów administracji, planistów przestrzennych oraz organizatorów turystyki. Może być również przydatna w procesie nauczania studentów wydziałów przyrodniczych różnych uczelni, a także interesująca dla wszystkich mieszkańców województwa lub osób odwiedzających ten piękny teren, zróżnicowany pod względem przyrodniczym, historycznym, gospodarczym i społecznym.

Zachęcamy do lektury!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 15 lutego 2018 w Uncategorized

 

Godziny otwarcia Biblioteki w dniach 12 – 17 lutego 2018 r.

Logo BIH

Uprzejmie informujemy, że w czasie przerwy semestralnej pracujemy w następujących godzinach:

12 – 16 lutego (poniedziałek-piątek) w godzinach 9 – 15. Rewersy na zamówienia magazynowe będą przyjmowane do godz. 13.30.

17 lutego (sobota) w godzinach 10 – 16. Rewersy na zamówienia magazynowe będą przyjmowane do godz. 14.30.

Jednocześnie przypominamy, że studenci IH UW mogą w tym okresie wypożyczyć do 2 woluminów. Zamówienia na książki można składać przez cały okres ferii do godz. 13.30. Zwrotu wypożyczonych pozycji należy dokonać do poniedziałku 19 lutego do godz. 10. 

Życzymy udanego wypoczynku!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 8 lutego 2018 w Uncategorized

 

Stosunki dawnej Rzeczypospolitej z Persją Safawidów i katolikosatem w Eczmiadzynie.

Stosunki dawnej Rzeczypospolitej z Persją Safawidów i katolikosem w Eczmiadzynie w świetle dokumentów archiwalnych, Stanisław Jaśkowski, Dariusz Kołodziejczyk i Piruz Mnatsakanyan, Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa 2017.

ISBN: 978-83-948374-0-2.

Sygnatura: Z.XIb.1655.

Stosunki_dawnej_Rzeczypospolitej_z_Persj_Safawidw_okBadka

Publikacja stanowi edycję źródłową 18 dokumentów pochodzących z lat 1608-1712. Zawiera m.in. korespondencję dyplomatyczną prowadzoną pomiędzy władcami Persji i Rzeczypospolitej oraz najwyższymi dostojnikami obu państw, a ponadto korespondencję katolikosów ormiańskich z królami polskimi. Książkę poprzedza obszerny wstęp historyczny oraz wprowadzenie wyjaśniające specyfikę dokumentów safawidzkich, uzupełnione o notę edytorską.

Druga część książki zawiera edycję krytyczną dokumentów, z podaniem ich charakterystyki archiwalnej (w językach polskim i angielskim). Dokumenty zostały wydane w 5 wersjach: (1) zapis w języku oryginału – perskim lub ormiańskim, (2) tłumaczenie polskie, (3) tłumaczenie angielskie, (4) faksymile – skany barwne oraz (5) wersja elektroniczna.

Książka jest bezprecedensowym przedsięwzięciem naukowym na polskim rynku wydawniczym. Ekspercki zespół autorski (pracownicy naukowi Wydziału Orientalistyki i Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz z Instytutu Dawnych Rękopisów w Erywaniu) dokonał profesjonalnej edycji, transkrypcji i tłumaczenia dokumentów z języków i alfabetów orientalnych, których znajomość jest ograniczona do wąskiego kręgu specjalistów. Edycja ta wpłynęła na poprawienie opisów archiwalnych dokumentów perskich i ormiańskich przechowywanych w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych.

Zachęcamy do lektury!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 6 lutego 2018 w Nabytki, Uncategorized

 

Lista nabytków listopad-grudzień 2017.

sygnet BIH

Lista nabytków:

Nowości listopad grudzień 2017

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 12 stycznia 2018 w Nabytki

 

Godziny otwarcia Biblioteki w okresie świątecznym 22.12.2017 r. – 6.01.2018 r.

Logo biblioteki w czapce mikołaja.

Uprzejmie informujemy, że w okresie świątecznym Biblioteka będzie otwarta w następujących godzinach:

22 grudnia 2017 r. – 9.00-15.00, magazyny do 14.00.

23-27 grudnia 2017 r. Zamknięte.

28-29 grudnia 2017 r. – 9.00-15.00, magazyny do 14.00.

30 grudnia 2017 r. – 2 stycznia 2018 r. Zamknięte.

3-5 stycznia 2018 r. – 9.00-15.00, magazyny do 14.00.

6 stycznia 2018 r. Zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że studenci IH UW (z wyjątkiem pierwszego roku studiów licencjackich) mogą wypożyczyć poza czytelnię 2 woluminy za okazaniem legitymacji. Rewersy prosimy składać do 22 grudnia (piątek) do godz. 14. Zwrotu wypożyczonych książek należy dokonać do 8 stycznia (poniedziałek) do godz. 10.

Życzymy Wesołych Świąt!

 

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 21 grudnia 2017 w Ogłoszenia

 

Imaginations and Configurations of Polish Society.

Imaginations and configurations of Polish society. From the Middle Ages through the twentieth century, edited by Yvonne Kleinmann, Jürgen Heyde, Dietlind Hüchtker, Dobrochna Kałwa, Joanna Nalewajko-Kulikow and Tomasz Wiślicz, Wallstein Verlag, Göttingen 2017.

ISBN: 978-3-8353-1904-2.

Sygnatura: IId.584.

51wdLPZWkLL._SX315_BO1,204,203,200_

Konferencja międzynarodowa, Halle/Leipzig, 22.–24. października 2014

Niniejsza publikacja stanowi zbiór materiałów z konferencji międzynarodowej, która odbyła się w Halle i Lipsku w dniach 22-24 października 2014 r. Podczas wspomnianego spotkania naukowego dokonano analizy Polski jako społeczności europejskiej, która w trakcie swojej ponad 1000-letniej historii zmieniała się w dużym stopniu zasięg swojego terytorium, w związku z czym nie daje się ona uchwycić w sposób satysfakcjonujący za pomocą kategorii narodowej narracji historycznej. Celem konferencji jest chronologicznie przekrojowe spojrzenie na konfiguracje i rekonfiguracje, jak również wyobrażenia dotyczące społeczeństwa polskiego. Oznacza to przesunięcie na plan dalszy perspektywy państwowej i poddanie pod rozwagę zmiennych, częściowo wykluczających się wzajemnie politycznych, socjalnych i kulturowych orientacji mniejszych jednostek lub grup. Koncepcyjnym punktem wyjścia konferencji jest pytanie o wyobrażenia dotyczące wspólnoty i społeczeństwa. Interesujące są w tym kontekście poszczególne różnorodne kryteria przynależności do politycznej i kulturowej elity jak i konkurujące między sobą wyobrażenia dotyczące wspólnoty postrzeganej pod kątem religijnym, etniczno-narodowym, ludowym, miejskim, charakterystycznym dla danej płci itd.

Zachęcamy do lektury!

 

 

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 20 grudnia 2017 w Nabytki