RSS

Archiwum autora: lukaszzw

Z Austrią czy z Prusami? Polityka zagraniczna Saksonii 1774-1778.

Jacek Kordel, Z Austrią czy z Prusami? Polityka zagraniczna Saksonii 1774-1778, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2018.

ISBN: 978-83-65350-29-9.
Sygnatura: W.XIIa.4600.
z-austria-czy-z-prusami-jacek-kordel

Książka naświetla drogę wiodącą do „saskiego przewrotu przymierzy”, czyli do sasko-pruskiego sojuszu z 1778 r. Co skłoniło młodego elektora Fryderyka Augusta III do porzucenia tradycyjnych związków z Wiedniem i poszukiwania pomocy u Fryderyka Wielkiego, który z wielką pilnością i niezwykłą systematycznością niszczył Saksonię niemal od pierwszych dni swego panowania? Rozwiązanie tej zagadki przyniosły poszukiwania archiwalne w Dreźnie, Wiedniu i Berlinie, a także w innych zbiorach niemieckich i francuskich.

„Nader istotna (…) jest konstatacja, że marzenie o „Trzecich Niemczech” (jako związku mniejszych terytoriów mających stanowić polityczną przeciwwagę dla dominujących Austrii i Prus) było jedynie iluzją. Po wojnie siedmioletniej i pierwszym rozbiorze Polski siła dwóch niemieckich potęg wzrosła na tyle, że mniejsze państwa (…) zabezpieczenia swoich interesów poszukiwać musiały w związkach z jednym z tych mocarstw”.

„Bardzo interesujące jest również pytanie, (…) w jakim stopniu rozważania nad rozwojem sytuacji politycznej w końcu XVIII w., do czasu powołania do życia Fürstenbundu i wybuchu rewolucji francuskiej, przybliżyć nas mogą do odpowiedzi na pytanie, dlaczego Rzesza Niemiecka, jako związek suwerennych państw w XIX w. zniknęła z europejskiej sceny politycznej”.

z recenzji prof. dr. hab. dr. h. c. Michaela G. Müllera.

„Omawiana praca stanowi przykład historiografii solidnej i precyzyjnej. (…) Przy tym podkreślić trzeba, że autor, operując na poziomie bardzo szczegółowym, potrafił dostrzec głębsze znaczenie omawianych wydarzeń, trafnie wpisując je w szerszy kontekst zjawisk na niemieckiej i europejskiej scenie politycznej”.

z recenzji prof. dr. hab. Christopha Augustynowicza.

Zachęcamy do lektury!

 

Reklamy
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 25 lipca 2018 w Uncategorized

 

Godziny otwarcia Biblioteki od lipca do września.

logobih

Uprzejmie informujemy, że w okresie od lipca do września godziny otwarcia Biblioteki ulegają zmianie:

Lipiec. Biblioteka otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. Zamówienia magazynowe należy składać do godziny 14.00.

Sierpień. Biblioteka nieczynna. 

Wrzesień. Biblioteka otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00. Zamówienia magazynowe należy składać do godziny 16.00.

Życzymy miłego wypoczynku!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 28 czerwca 2018 w Uncategorized

 

Reformacja w Polsce a dziedzictwo Erazma z Rotterdamu.

Maciej Ptaszyński, Reformacja w Polsce a dziedzictwo Erazma z Rotterdamu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018.

ISBN: 978-83-235-3544-7.

Sygnatura: W.XVIIIa.4588.

pol_pl_Reformacja-w-Polsce-a-dziedzictwo-Erazma-z-Rotterdamu-7920_1

Autor prezentuje dzieje reformacji w Królestwie Polskim w latach 1518–1566, ze szczególnym uwzględnieniem roli polskich erazmian, rozumianych zarówno jako przyjaciele i korespondenci Erazma z Rotterdamu, jak też – szerzej – jako admiratorzy jego dzieł. Niderlandzki filozof – kluczowa postać w dziejach humanizmu na północy Europy – odegrał istotną rolę w początkach reformacji oraz wpłynął na rozwój ówczesnej myśli politycznej.

W okresie reformacji można mówić o dwóch generacjach polskich erazmian. Do pierwszej, wąsko pojmowanej grupy zalicza się przede wszystkich Piotra Tomickiego, Krzysztofa Szydłowieckiego, Andrzeja Krzyckiego, Jana Dantyszka oraz członków rodziny Łaskich. W drugiej połowie panowania Zygmunta Starego tworzyli oni ścisłą elitę polityczną Królestwa Polskiego. Do szerszego kręgu należeli Andrzej Zebrzydowski, Stanisław Hozjusz i Andrzej Frycz Modrzewski, których największa aktywność przypadła na okres panowania Zygmunta Augusta.

W studiach historycznych nad dziejami polskiej reformacji dominowały do tej pory ujęcia społeczne, regionalne i biografistyczne. Maciej Ptaszyński ukazuje reformację jako proces, w którym pytanie o podstawy wiary pociągnęło za sobą przemiany teologiczne, społeczne i polityczne. Dokonywały się one w wyniku nieustannej komunikacji między różnymi ośrodkami w Europie, wymiany idei i przepływu ludzi, wśród których erazmianie odgrywali znaczącą rolę. Autor stawia tezę, że rodzimi erazmianie współtworzyli reformację w Polsce, a jednocześnie musieli reagować na zmiany, które ona przyniosła – kształtowali zatem przebieg procesów obejmujących całe społeczeństwo, będąc zarazem ich uczestnikami. Jako członkowie elit intelektualnych wnikliwie studiowali zarówno traktaty reformacyjne, jak i polemiki antyreformacyjne. Jako członkowie elit politycznych współdecydowali o pierwszych oficjalnych reakcjach na reformację. Mieli także wpływ na ostateczny kształt relacji między nowożytnym państwem a Kościołami protestanckimi.

Takie ujęcie tematu pozwala postawić ważne pytanie, na ile dziedzictwo Erazma – zwolennika pokojowego rozwiązywania sporów politycznych i religijnych, przywiązanego do jedności chrześcijańskiego świata i pozostającego przy Kościele katolickim – bezpośrednio i pośrednio oddziaływało na przebieg procesów reformacyjnych również w Polsce.

Zachęcamy do lektury!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 26 czerwca 2018 w Uncategorized

 

Postcards from the Edge of Football. A social history of a British game.

Hunter Davies, Postcards from the edge of football. A social history of a British game, Edinburgh and London, 2010.

Sygnatura: Z.XVIa.7264.

ISBN 978-1-84596-558-7

Football

Pocztówki z obrazkami istnieją prawie tak długo, jak profesjonalna piłka nożna, ale do tej pory nikt ich nie zgromadził w jednym miejscu. W „Postcards from the edge of football” wybitny pisarz piłkarski Hunter Davies bada historię gry poprzez karty piłkarskie w różnych formach. Ta ekspansywna kolekcja przedstawia bohaterskich graczy, wspaniałe kluby i najbardziej pamiętne wydarzenia, a także rzuca światło na mniej znane zespoły i graczy na pocztówkach.

Zachęcamy do lektury!

 

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 20 czerwca 2018 w Uncategorized

 

Greek Federal Terminology.

Jacek Rzepka, Greek Federal Terminology, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 2017.

ISBN: 978-83-7531-237-9

Sygnatura: VIa.4631

8178nMVOlsL

Niniejsza praca to studium słownictwa, które Grecy używali do mówienia o stanach odmiennych od polis (miasto-państwo). Niektóre z tych państw, takie jak Beocja w czwartym, a Achaja i Etolia w trzecim wieku przed naszą erą, osiągnęły status supermocarstwa w greckiej polityce. W dzisiejszych czasach państwa te są powszechnie nazywane związkowymi ale brakuje nam poważnego odbicia federalizmu w greckiej myśli politycznej. W pogoni za językiem konkretnie federalistycznym Profesor Rzepka analizuje inskrypcje świadczące o działaniu greckich lig i życiu związkowym Greków, a także szeroką gamę autorów klasycznych. Twierdzi on, że przemyślany wybór terminów technicznych, a zwłaszcza pojawienie się żargonu federalistycznego w okresie hellenistycznym, odzwierciedla rozwój związkowej ścieżki w greckiej myśli politycznej.

Zachęcamy do lektury!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 11 czerwca 2018 w Uncategorized

 

Dalej jest Noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, t. 1-2.

Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, t. 1-2, pod redakcją Barbary Engelking i Jana Grabowskiego, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2018.
ISBN: 9788363444624 (tom 1)
           9788363444631 (tom 2)
Sygnatury: XXIa.603/1-2.
b2-dalej-jest-noc-losy-zydow

Dwutomowe wydawnictwo będące podsumowaniem kilkuletniego projektu badawczego realizowanego przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN pt. „Strategie przetrwania Żydów podczas okupacji w Generalnym Gubernatorstwie, 1942-1945. Studium wybranych powiatów”

Jedną z najważniejszych konkluzji wynikających z kilku lat badań „żydowskich strategii przerwania” jest bogactwo obserwacji dotyczących stopnia przedsiębiorczości, własnej inicjatywy Żydów w obliczu Zagłady. Uderzają determinacja, mobilność, odwaga, z jaką ofiary podjęły walkę o życie własne oraz najbliższych. Z chwilą rozpoczęcia akcji likwidacyjnych, kiedy mało kto mógł żywić nadal jakiekolwiek złudzenia co do ostatecznych celów polityki niemieckiej, Żydzi zintensyfikowali desperacką walkę o przetrwanie. Z jednej strony w domach oraz pod domami budowano schowki i bunkry, a w podwójnych ścianach i na strychach urządzano przemyślne kryjówki. Z drugiej – nawiązywano kontakty ze stroną aryjską, których celem było znalezienie pomocy i kryjówki.

Zachęcamy do lektury!
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 7 czerwca 2018 w Uncategorized

 

Dylemat więźnia. Ostracyzm ateński i jego pierwotne cele.

Marek Węcowski, Dylemat więźnia. Ostracyzm ateński i jego pierwotne cele, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018.

ISBN: 978-83-231-3993-5.

Sygnatura: W.VIa.4630.

f0121c663ab5397e728c4a960005ac40

Książce tej przyświeca przekonanie, że dotychczasowe wyjaśnienia mechanizmów działania oraz genezy ateńskiego ostracyzmu są niewystarczające. Mało miejsca poświęca się w niej słynnym ostrakom, czyli ceramicznym skorupom, na których Ateńczycy skrobali imiona nielubianych polityków. Zdaniem autora tym narzędziom ateńskiego ostracyzmu i momentowi głosowania nad wygnaniem jednego z polityków przypisuje się nadmierne znaczenie, zaniedbując inne aspekty i pozostałe etapy długotrwałej procedury.

Zadano tu serię nowych albo względnie nowych pytań. Jedno z nich nigdy dotąd nie zostało jasno w nauce postawione: jak wytłumaczyć to, że dla kilkudziesięcioletnich dziejów ostracyzmu dowiadujemy się o zaledwie kilkunastu skutecznych przypadkach jego zastosowania? I jakie wnioski mogą z tego wynikać dla badania tej instytucji?

Główną tezą książki jest interpretacja ateńskiego ostracyzmu jako mechanizmu wymuszającego kompromis w środowisku ateńskich elit politycznych. Dla potrzeb takiego wywodu skorzystano z narzędzi teorii „ewolucji kooperacji”, sformułowanej przez politologa i matematyka Roberta Axelroda na podstawie tzw. Iterowanego dylematu więźnia.

Zachęcamy do lektury!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 6 czerwca 2018 w Uncategorized