RSS

Archiwum kategorii: Darczyńcy

Przyjmujemy dary od wydawnictw, organizacji rządowych i pozarządowych oraz od osób prywatnych. Prosimy o kontakt z mgr Ewą Szutkowską, e-mail : e.urban@uw.edu.pl

Serdeczne podziękowania dla:

Serdeczne podziękowania dla:

dra Tomasza Palmirskiego za przekazanie nam w darze czterech tomów polskiego przekładu Digestów justiniańskich.

„Digesta Iustiniani = Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład. Księgi 1 – 27”, pod red. Tomasza Palmirskiego, Kraków, 2013-2014 (sygn. XVIIb.850/1-4)

oraz

Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego za przekazane nam w darze:

„Wiek XX wiekiem kryzysu? Kryzys człowieczeństwa, czyli ludobójstwa w minionym stuleciu, Kraków 2014;

„Religia w epoce nowożytnej XVI – XVIII w. : polityka, społeczeństwo, kultura”, „Nowożytnicze Zeszyty Historyczne”, z. 5 (2013).

Reklamy
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 5 grudnia 2014 w Darczyńcy

 

Podziękowania

Biblioteka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego dziękuje Panu Profesorowi Andrzejowi Skrzypkowi za przekazaną w darze książkę
„Między historią polityczną a historią społeczną. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Andrzejowi Skrzypkowi w siedemdziesięciolecie urodzin. Praca zbiorowa, pod red. Janusza Gołoty, Pułtusk 2014 (sygn. IV.1277).

Dziękujemy również za podarowane nam publikacje Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” oraz Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

 

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 19 września 2014 w Darczyńcy