RSS

Archiwum kategorii: Nabytki

Od marca 2015 Lista nabytków BIH dostępna jest tylko w wersji elektronicznej.

Wielka Lechia. Źródła i przyczyny popularności teorii pseudonaukowej okiem historyka.

Roman Żuchowicz, Wielka Lechia. Źródła i przyczyny popularności teorii pseudonaukowej okiem historyka, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2018.

ISBN: 978-83-65886-33-0
Sygnatura: Z.VIIa.919.
wielka-lechia-zrodla-i-przyczyny-popularnosci-teorii-pseudonaukowej-okiem-historyka-b-iext52736942

To pierwsza w sprzedaży polemiczna publikacja popularnonaukowa dotycząca fenomenu teorii Wielkiej Lechii. Autor – doktorant na Wydziale Historii UW, dzienikarz, autor artykułów popularnonaukowych – poddaje analizie zjawisko popularności teorii wielkolechickich. Odnosząc się do dotychczasowych publikacji  wykazuje błędy merytoryczne w interpretacji źródeł i przesłanek składających się na wyobrażenie Imperium Lechickiego. W książce znajdziemy też próbę analizy socjologicznej i odpowiedzi na pytania: kim są zwolennicy Wielkiej Lechii? Z czego wynika fenomen jej popularności?

Zachęcamy do lektury!

Reklamy
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 26 kwietnia 2018 w Nabytki

 

Stosunki dawnej Rzeczypospolitej z Persją Safawidów i katolikosatem w Eczmiadzynie.

Stosunki dawnej Rzeczypospolitej z Persją Safawidów i katolikosem w Eczmiadzynie w świetle dokumentów archiwalnych, Stanisław Jaśkowski, Dariusz Kołodziejczyk i Piruz Mnatsakanyan, Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa 2017.

ISBN: 978-83-948374-0-2.

Sygnatura: Z.XIb.1655.

Stosunki_dawnej_Rzeczypospolitej_z_Persj_Safawidw_okBadka

Publikacja stanowi edycję źródłową 18 dokumentów pochodzących z lat 1608-1712. Zawiera m.in. korespondencję dyplomatyczną prowadzoną pomiędzy władcami Persji i Rzeczypospolitej oraz najwyższymi dostojnikami obu państw, a ponadto korespondencję katolikosów ormiańskich z królami polskimi. Książkę poprzedza obszerny wstęp historyczny oraz wprowadzenie wyjaśniające specyfikę dokumentów safawidzkich, uzupełnione o notę edytorską.

Druga część książki zawiera edycję krytyczną dokumentów, z podaniem ich charakterystyki archiwalnej (w językach polskim i angielskim). Dokumenty zostały wydane w 5 wersjach: (1) zapis w języku oryginału – perskim lub ormiańskim, (2) tłumaczenie polskie, (3) tłumaczenie angielskie, (4) faksymile – skany barwne oraz (5) wersja elektroniczna.

Książka jest bezprecedensowym przedsięwzięciem naukowym na polskim rynku wydawniczym. Ekspercki zespół autorski (pracownicy naukowi Wydziału Orientalistyki i Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz z Instytutu Dawnych Rękopisów w Erywaniu) dokonał profesjonalnej edycji, transkrypcji i tłumaczenia dokumentów z języków i alfabetów orientalnych, których znajomość jest ograniczona do wąskiego kręgu specjalistów. Edycja ta wpłynęła na poprawienie opisów archiwalnych dokumentów perskich i ormiańskich przechowywanych w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych.

Zachęcamy do lektury!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 6 lutego 2018 w Nabytki, Uncategorized

 

Lista nabytków listopad-grudzień 2017.

sygnet BIH

Lista nabytków:

Nowości listopad grudzień 2017

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 12 stycznia 2018 w Nabytki

 

Imaginations and Configurations of Polish Society.

Imaginations and configurations of Polish society. From the Middle Ages through the twentieth century, edited by Yvonne Kleinmann, Jürgen Heyde, Dietlind Hüchtker, Dobrochna Kałwa, Joanna Nalewajko-Kulikow and Tomasz Wiślicz, Wallstein Verlag, Göttingen 2017.

ISBN: 978-3-8353-1904-2.

Sygnatura: IId.584.

51wdLPZWkLL._SX315_BO1,204,203,200_

Konferencja międzynarodowa, Halle/Leipzig, 22.–24. października 2014

Niniejsza publikacja stanowi zbiór materiałów z konferencji międzynarodowej, która odbyła się w Halle i Lipsku w dniach 22-24 października 2014 r. Podczas wspomnianego spotkania naukowego dokonano analizy Polski jako społeczności europejskiej, która w trakcie swojej ponad 1000-letniej historii zmieniała się w dużym stopniu zasięg swojego terytorium, w związku z czym nie daje się ona uchwycić w sposób satysfakcjonujący za pomocą kategorii narodowej narracji historycznej. Celem konferencji jest chronologicznie przekrojowe spojrzenie na konfiguracje i rekonfiguracje, jak również wyobrażenia dotyczące społeczeństwa polskiego. Oznacza to przesunięcie na plan dalszy perspektywy państwowej i poddanie pod rozwagę zmiennych, częściowo wykluczających się wzajemnie politycznych, socjalnych i kulturowych orientacji mniejszych jednostek lub grup. Koncepcyjnym punktem wyjścia konferencji jest pytanie o wyobrażenia dotyczące wspólnoty i społeczeństwa. Interesujące są w tym kontekście poszczególne różnorodne kryteria przynależności do politycznej i kulturowej elity jak i konkurujące między sobą wyobrażenia dotyczące wspólnoty postrzeganej pod kątem religijnym, etniczno-narodowym, ludowym, miejskim, charakterystycznym dla danej płci itd.

Zachęcamy do lektury!

 

 

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 20 grudnia 2017 w Nabytki

 

Europejczycy i Afrykanie.

Michał Tymowski, Europejczycy i Afrykanie. Wzajemne odkrycia i pierwsze kontakty, Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017.

ISBN: 978-83-231-3719-1.

Sygnatura: W.IIz.8205.

tymowski

Jak czytamy we wstępie odautorskim:

Pragnę zbadać, jak Europejczycy i Afrykanie, ludzie tak różnych kultur, zareagowali na owo nieoczekiwane spotkanie. Jakich doznawali uczuć, czego się bali, co budziło ich podziw, zdziwienie i zaciekawienie? Czym się oburzali? Dlaczego podejmowali ryzyko, by lepiej poznać stronę przeciwną? Jak ze sobą walczyli, jak i dlaczego ginęli? Kiedy nawiązali ze sobą pierwsze kontakty, jak się porozumiewali i gdzie organizowali spotkania? W jakich dziedzinach rozpoczęli współpracę? Jaki był los afrykańskiej mniejszości żyjącej w Portugalii oraz los portugalskich zbiegów żyjących w Afryce? Jakie było miejsce i znaczenie kobiet w przebiegu owych kontaktów? Co Europejczycy sądzili o Afrykanach, a co Afrykanie o Europejczykach? Jak długo obustronne opinie wynikały z doświadczeń wzajemnego poznawania się i jakim przemianom ulegały? Po jakim czasie i pod wpływem jakich okoliczności zaczęły się one przekształcać w stereotypy?

Zachęcamy do lektury!

 

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 21 listopada 2017 w Nabytki, Uncategorized

 

Rewolucja międzypaździernikowa.

Jerzy Kochanowski, Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956-1957, wydawnictwo Znak, Kraków 2017.

ISBN: 978-83-240-4208-1.

Sygnatura: W.XIII.7408.

6a-rewolucja-miedzypazdziern

Marzec 1953. Umiera Stalin. Marzec 1956. Umiera Bierut. Z mroków stalinizmu wyłania się nowy porządek. Ale nie o tym jest ta książka. Jest o zwykłych ludziach sprzed sześciu dekad. O Polakach, którzy pragnęli odrobiny normalności po latach terroru. O wyglądaniu zza „żelaznej kurtyny”. Jest też o pieniądzach i korupcji, pracy i bezrobociu, chuligaństwie i prostytucji, wyborach miss i świadomym macierzyństwie, otwarciu na świat i marzeniach o własnym samochodzie. O młodzieży wieku atomowego, tęsknocie za Zachodem i roli Kościoła. O namiastce wolności, która wtedy wydawała się czymś tak wielkim, że można się nią było zachłysnąć. Najnowsza książka Profesora Jerzego Kochanowskiego opowiada o tym, co nam dał Październik ’56. I co potem na długie lata odebrała nam Polska Ludowa.

Zachęcamy do lektury!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 20 listopada 2017 w Nabytki, Uncategorized

 

Żydzi w II Rzeczypospolitej.

Jerzy Tomaszewski, Żydzi w II Rzeczypospolitej, wybór i opracowanie Artur Markowski, Szymon Rudnicki, Klasycy Historiografii Warszawskiej, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego ; Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2016.

ISBN: 978-83-7543-410-1.

Sygnatura: W.XXIa.531a; XXIa.531b.

tomaszewski

Książka stanowi wybór najciekawszych (w tym dwóch nie drukowanych wcześniej) artykułów zmarłego kilka lat temu Autora. Profesor Jerzy Tomaszewski, wybitny uczony światowego formatu, był w polskiej rzeczywistości powojennej bez wątpienia prekursorem i jednym z najważniejszych badaczy dziejów polskich Żydów w okresie międzywojennym. Jego aktywność badawcza i pisarska w tym zakresie przypada szczególnie na II połowę XX w. i pierwsze lata obecnego stulecia. Prezentowany wybór tekstów jest subiektywny i wynika z sądów i przekonań redaktorów o wadze i przydatności ich we współczesnych sporach historycznych i prowadzonych badaniach. Bez wątpienia przedstawiane tu artykuły, wydane po raz pierwszy w jednym tomie, zajmują nadal ważną pozycję w bibliografiach pisanych obecnie książek.

Zachęcamy do lektury!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 16 listopada 2017 w Nabytki