RSS

Archiwum kategorii: Nabytki

Od marca 2015 Lista nabytków BIH dostępna jest tylko w wersji elektronicznej.

Afrodyta Urania.

Paweł Janiszewski, Afrodyta Urania. Fizyczne, mistyczne i teurgiczne teofanie niebiańskiej bogini w czasach późnego antyku (relacje i asocjacje), Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2017.

ISBN: 978-83-64003-61-5.

Sygnatura: W.VIa.4559.

9788364003615

W miejscowości Afaka w Libanie, z jaskini w zboczu góry, wypływa rzeka Adonis (dziś Nahr Ibrahim), wpadająca do Morza Śródziemnego ok. 6 km na południe od Byblos (dziś Jebail). W starożytności w pobliżu groty był staw oraz świątynia Afrodyty. Autorzy antyczni donosili, że rzeka przybiera okresowo krwawy kolor, zaś w okolicy ukazują się ogniste kule lub raczej cudowna gwiazda zwana Uranią – Niebiańską Afrodytą. Żyjący na przełomie IV i V wieku historyk i dyplomata Olympiodoros z Teb opisał z kolei swoją morską przygodę, kiedy to na maszt miotanego burzą statku zstąpiła podobna gwiazda, określana tym samym mianem przez żeglarzy. Pewne przesłanki pozwalają sądzić, że w kręgach późnoantycznych intelektualistów podejmowano próby sztucznego wytworzenia podobnego fenomenu. Książka zbiera relacje o teofaniach Afrodyty Uranii oraz prezentuje bogaty wachlarz asocjacji, jakie te relacje wywołują. Jest rekonstrukcją pewnej antycznej koncepcji religijnej i filozoficznej, której celem było wskazanie wybranym, jak wznieść się do Absolutu poprzez – zgodnie z tytułem – „fizyczny, mistyczny i teurgiczny” kontakt z Bóstwem Niebiańskiej Miłości.

Zachęcamy do lektury!

 

Reklamy
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 13 października 2017 w Nabytki

 

Urzędnicy i urzędy w społeczeństwie XIX wieku. Zbiór studiów.

Urzędnicy i urzędy w społeczeństwie polskim XIX wieku. Zbiór studiów, redakcja naukowa Alicja Kulecka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.

ISBN: 978-83-235-2817-3.

Sygnatura: W.XVIIa.2698.

6b-urzednicy-i-urzedy-w-spol

Niniejsza publikacja, ukazująca relacje między urzędami i urzędnikami a strukturami społecznymi w XIX wieku, obejmuje takie zagadnienia jak: tożsamość instytucji i środowisk, drogi kariery zawodowej, postawy społeczne wobec urzędów, społeczne role urzędów.

Relacje władza – społeczeństwo stanowią istotny element narracji historycznej dotyczącej wieku XIX i XX. Różne nurty historiografii (historia prawa i administracji, historia społeczna) podejmują problematykę badawczą związaną z tym obszarem, rozważając rolę zbiorowości i jednostki w dziejach oraz czynniki kształtujące relacje wewnątrz społeczeństwa. Tematyka tworzenia się i rozwoju nowoczesnej biurokracji mieści się też w nurcie badań nad modernizacją państwa i społeczeństwa polskiego w XIX w. Autorzy niniejszej publikacji podjęli próbę powiązania historii biurokracji z zagadnieniami rozwarstwienia społecznego, tworzenia się idei, norm i wartości społecznych. Większość tekstów powstała na podstawie oryginalnych badań archiwalnych.

Autorzy opisują sytuację urzędów i urzędników na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego w różnych okresach między schyłkiem XVIII a końcem XIX wieku, a także sądów, stowarzyszeń społecznych oraz samorządów – choć nie były one typowymi urzędami, to w realiach zaboru rosyjskiego podlegały silnej kontroli administracyjnej.

Zachęcamy do lektury!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 12 października 2017 w Nabytki

 

Lista nabytków maj-czerwiec 2017.

sygnet BIH

Lista nabytków:

Nowości maj-czerwiec 2017

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 17 lipca 2017 w Nabytki, Uncategorized

 

Hortus bellicus. Studia z dziejów wojskowości nowożytnej.

Hortus bellicus. Studia z dziejów wojskowości nowożytnej. Prace ofiarowane Profesorowi Mirosławowi Nagielskiemu, red. Konrad Bobiatyński, Przemysław Gawron, Krzysztof Kossarzecki, Piotr Kroll, Dariusz Milewski, Biblioteka Epoki Nowożytnej, t. 5, wyd. Neriton, Warszawa 2017.

ISSN 2392-0955

Sygnatura: III.2911/5

nagielski

Oddawana obecnie do rąk Czytelnika publikacja zawiera 34 artykuły naukowe, których autorzy są specjalistami z zakresu szeroko pojętych badań nad historią wojskowości nowożytnej i reprezentują czołowe ośrodki naukowe zarówno polskie (Warszawa, Kraków, Opole, Wrocław, Toruń, Częstochowa, Lublin, Olsztyn, Białystok, Katowice), jak i zagraniczne: Ukrainy, Litwy, Białorusi. Wydany tom studiów autorzy dedykują prof. dr hab. Mirosławowi Nagielskiemu – wybitnemu znawcy wojskowości staropolskiej, który w 2017 roku obchodzi sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin oraz czterdziestolecie pracy naukowej.

Zachęcamy do lektury!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 10 lipca 2017 w Nabytki, Uncategorized

 

Cyceron. Listy do Attyka.

Cyceron, Listy do Attyka, tom1 (księgi 1-2),  przełożyła Katarzyna Różycka-Tomaszuk, wstępem i przypisami opatrzyła Krystyna Stebnicka, Biblioteka Antyczna, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016.

ISBN: 978-83-946287-0-3

Sygnatura: VIb.1607/1

Dar dr hab. Krystyny Stebnickiej.

118a7a3ce5a65b703796e55580b7ad4e

„Temu, kto by je czytał, ciągły wykład historii tych czasów nie byłby bardzo potrzebny” – tak pisał starożytny biograf Korneliusz Nepos o listach Marka Tulliusza Cycerona (106––43 p.n.e.), niedościgłego mistrza słowa, rzymskiego intelektualisty zafascynowanego grecką filozofią i rozmiłowanego w greckiej sztuce, a zarazem polityka o ambicjach wykraczających poza jego predyspozycje i umiejętności, do Tytusa Pomponiusza (110–32 p.n.e.) zwanego Attykiem (od Attyki, krainy w Grecji środkowej), człowieka wielkiej kultury, nieodpartego uroku, bajecznego majątku i niemałych wpływów, niezwiązanego z żadnym stronnictwem politycznym „przyjaciela wszystkich”, ale nade wszystko – powiernika i przyjaciela Marka Tulliusza…

„Te czasy” to dramatyczny koniec rzymskiej rzeczypospolitej. O tym, co się dzieje w państwie, Cyceron pisze cum ira et studio: z patosem i bólem, rzadko z nadzieją, czasem naiwnie, często nader przenikliwie, chyba zawsze – szczerze i „prywatnie”. Szczerość owa, tym, można by rzec, autentyczniejsza, że podkreślona swobodną formą wypowiedzi i wielkim poczuciem humoru, objawia się w sposób przejmujący, ilekroć powraca w listach wątek tęsknoty za przyjacielem czy nieodzowności jego osoby w życiu Cycerona – publicznym, prywatnym, intelektualnym, wszelkim.

Zachęcamy do lektury!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 23 czerwca 2017 w Nabytki, Uncategorized

 

Aleksander Hilary Połubiński.

Andrzej Adam Majewski, Aleksander Hilary Połubiński (1626-1679) Marszałek Wielki Litewski, wyd. Neriton, Warszawa 2017.

ISBN: 978-83-7543-423-1

Sygnatura: XIa.2207

800

Książka poświęcona jest postaci Aleksandra Hilarego Połubińskiego, który należał do wyróżniających się polityków i dowódców wojskowych Wielkiego Księstwa Litewskiego drugiej połowy XVII w. Jego najsławniejszym dokonaniem bojowym była wspaniała szarża husarska na armię brandenbursko-szwedzką, przeprowadzona drugiego dnia bitwy pod Warszawą (29 VII 1656), podczas której dwóch husarzy (Jakub Kowalewski i Wojciech Lipski) o mało nie zgładziło króla szwedzkiego Karola X Gustawa. Znalazło to swoje odbicie w literaturze pięknej (postać Rocha Kowalskiego w Potopie Henryka Sienkiewicza).

Zachęcamy do lektury!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 30 Maj 2017 w Nabytki, Uncategorized

 

Lista nabytków marzec-kwiecień 2017.

sygnet BIH

Lista nabytków:

Nowości za marzec i kwiecień 2017

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 22 Maj 2017 w Nabytki, Uncategorized