RSS

Archiwum kategorii: Nabytki

Od marca 2015 Lista nabytków BIH dostępna jest tylko w wersji elektronicznej.

Europejczycy i Afrykanie.

Michał Tymowski, Europejczycy i Afrykanie. Wzajemne odkrycia i pierwsze kontakty, Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017.

ISBN: 978-83-231-3719-1.

Sygnatura: W.IIz.8205.

tymowski

Jak czytamy we wstępie odautorskim:

Pragnę zbadać, jak Europejczycy i Afrykanie, ludzie tak różnych kultur, zareagowali na owo nieoczekiwane spotkanie. Jakich doznawali uczuć, czego się bali, co budziło ich podziw, zdziwienie i zaciekawienie? Czym się oburzali? Dlaczego podejmowali ryzyko, by lepiej poznać stronę przeciwną? Jak ze sobą walczyli, jak i dlaczego ginęli? Kiedy nawiązali ze sobą pierwsze kontakty, jak się porozumiewali i gdzie organizowali spotkania? W jakich dziedzinach rozpoczęli współpracę? Jaki był los afrykańskiej mniejszości żyjącej w Portugalii oraz los portugalskich zbiegów żyjących w Afryce? Jakie było miejsce i znaczenie kobiet w przebiegu owych kontaktów? Co Europejczycy sądzili o Afrykanach, a co Afrykanie o Europejczykach? Jak długo obustronne opinie wynikały z doświadczeń wzajemnego poznawania się i jakim przemianom ulegały? Po jakim czasie i pod wpływem jakich okoliczności zaczęły się one przekształcać w stereotypy?

Zachęcamy do lektury!

 

Reklamy
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 21 listopada 2017 w Nabytki, Uncategorized

 

Rewolucja międzypaździernikowa.

Jerzy Kochanowski, Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956-1957, wydawnictwo Znak, Kraków 2017.

ISBN: 978-83-240-4208-1.

Sygnatura: W.XIII.7408.

6a-rewolucja-miedzypazdziern

Marzec 1953. Umiera Stalin. Marzec 1956. Umiera Bierut. Z mroków stalinizmu wyłania się nowy porządek. Ale nie o tym jest ta książka. Jest o zwykłych ludziach sprzed sześciu dekad. O Polakach, którzy pragnęli odrobiny normalności po latach terroru. O wyglądaniu zza „żelaznej kurtyny”. Jest też o pieniądzach i korupcji, pracy i bezrobociu, chuligaństwie i prostytucji, wyborach miss i świadomym macierzyństwie, otwarciu na świat i marzeniach o własnym samochodzie. O młodzieży wieku atomowego, tęsknocie za Zachodem i roli Kościoła. O namiastce wolności, która wtedy wydawała się czymś tak wielkim, że można się nią było zachłysnąć. Najnowsza książka Profesora Jerzego Kochanowskiego opowiada o tym, co nam dał Październik ’56. I co potem na długie lata odebrała nam Polska Ludowa.

Zachęcamy do lektury!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 20 listopada 2017 w Nabytki, Uncategorized

 

Żydzi w II Rzeczypospolitej.

Jerzy Tomaszewski, Żydzi w II Rzeczypospolitej, wybór i opracowanie Artur Markowski, Szymon Rudnicki, Klasycy Historiografii Warszawskiej, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego ; Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2016.

ISBN: 978-83-7543-410-1.

Sygnatura: W.XXIa.531a; XXIa.531b.

tomaszewski

Książka stanowi wybór najciekawszych (w tym dwóch nie drukowanych wcześniej) artykułów zmarłego kilka lat temu Autora. Profesor Jerzy Tomaszewski, wybitny uczony światowego formatu, był w polskiej rzeczywistości powojennej bez wątpienia prekursorem i jednym z najważniejszych badaczy dziejów polskich Żydów w okresie międzywojennym. Jego aktywność badawcza i pisarska w tym zakresie przypada szczególnie na II połowę XX w. i pierwsze lata obecnego stulecia. Prezentowany wybór tekstów jest subiektywny i wynika z sądów i przekonań redaktorów o wadze i przydatności ich we współczesnych sporach historycznych i prowadzonych badaniach. Bez wątpienia przedstawiane tu artykuły, wydane po raz pierwszy w jednym tomie, zajmują nadal ważną pozycję w bibliografiach pisanych obecnie książek.

Zachęcamy do lektury!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 16 listopada 2017 w Nabytki

 

Biblioteka Strategiczna.

Biblioteka strategiczna,  t. 1, pod redakcją Valentina Filipa i Mirosława Nagielskiego, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Stowarzyszenie im. Carla von Clausewitza przy Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Wydawnictwo DiG; Bellerive-sur-Allier. Edition La Rama, Warszawa 2017.

ISBN: 978-83-286-0010-2.

Sygnatura: XXa.4355/1.

ec-biblioteka-strategiczna-t

„Biblioteka Strategiczna” to zbiór artykułów naukowych wygłaszanych na sesjach i konferencjach naukowych, które odbyły się w ciągu ostatnich paru lat zarówno w Akademii Obrony Narodowej (dziś Akademii Sztuki Wojennej), jak i na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego i były poświęcone myśli strategicznej i roli planistyki wojennej w kształtowaniu bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Chronologicznie zakres tematyczny prezentowanych tekstów jest bardzo szeroki, gdyż obejmuje czasy od wczesnego średniowiecza po wiek XXI i przemiany zachodzące w strategicznych koncepcjach prowadzenia działań wojennych, a także globalizację oraz jej wpływ na ewolucję strategii bezpieczeństwa.

Zachęcamy do lektury!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 15 listopada 2017 w Nabytki

 

My o sobie.

Henryk Samsonowicz, My o sobie. Portret własny mieszkańców ziem polskich u schyłku średniowiecza, Wydawnictwa Drugie, Warszawa 2017.

ISBN: 978-83-8022-023-2 .

Sygnatura: W.VIIa.906.

My-o-sobie_Henryk-Samsonowicz

Profesor Henryk Samsonowicz próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka była wiedza mieszkańców ziem polskich u schyłku średniowiecza na swój własny temat. Czy istniała świadomość należenia do wspólnoty mieszkańców? Od kiedy określano tożsamość ludzi, definiowano siebie poprzez przynależność do zbiorowości, która jednostkom dawała poczucie bezpieczeństwa, zapewniała im miejsce w ówczesnym świecie? Innymi słowy, jak przedstawiali się ci ludzie? Czy czuli się częścią wspólnoty, określanej przez nazwę? A jeśli tak, to jak ta nazwa brzmiała? Czy możemy odtworzyć ankietę personalną naszych przodków, zważywszy na stan dostępnych źródeł i treści w nich zawarte? Zwłaszcza że często – z rozmaitych powodów – ich opowieść o sobie była podszyta zmyśleniem.

Autor, z właściwą sobie przenikliwością, a jednocześnie „lekkością” wywodu, buduje pomost między rzeczywistością społeczną sprzed paru wieków, a tą teraźniejszą. W końcu w ostatnich latach tożsamość narodowa czy obywatelska znowu stała się przedmiotem dyskusji i sporów.

Zachęcamy do lektury!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 2 listopada 2017 w Nabytki

 

Lista nabytków lipiec-październik 2017.

sygnet BIH

Lista nabytków

Nowości lipiec-październik 2017

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 27 października 2017 w Nabytki

 

Afrodyta Urania.

Paweł Janiszewski, Afrodyta Urania. Fizyczne, mistyczne i teurgiczne teofanie niebiańskiej bogini w czasach późnego antyku (relacje i asocjacje), Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2017.

ISBN: 978-83-64003-61-5.

Sygnatura: W.VIa.4559.

9788364003615

W miejscowości Afaka w Libanie, z jaskini w zboczu góry, wypływa rzeka Adonis (dziś Nahr Ibrahim), wpadająca do Morza Śródziemnego ok. 6 km na południe od Byblos (dziś Jebail). W starożytności w pobliżu groty był staw oraz świątynia Afrodyty. Autorzy antyczni donosili, że rzeka przybiera okresowo krwawy kolor, zaś w okolicy ukazują się ogniste kule lub raczej cudowna gwiazda zwana Uranią – Niebiańską Afrodytą. Żyjący na przełomie IV i V wieku historyk i dyplomata Olympiodoros z Teb opisał z kolei swoją morską przygodę, kiedy to na maszt miotanego burzą statku zstąpiła podobna gwiazda, określana tym samym mianem przez żeglarzy. Pewne przesłanki pozwalają sądzić, że w kręgach późnoantycznych intelektualistów podejmowano próby sztucznego wytworzenia podobnego fenomenu. Książka zbiera relacje o teofaniach Afrodyty Uranii oraz prezentuje bogaty wachlarz asocjacji, jakie te relacje wywołują. Jest rekonstrukcją pewnej antycznej koncepcji religijnej i filozoficznej, której celem było wskazanie wybranym, jak wznieść się do Absolutu poprzez – zgodnie z tytułem – „fizyczny, mistyczny i teurgiczny” kontakt z Bóstwem Niebiańskiej Miłości.

Zachęcamy do lektury!

 

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 13 października 2017 w Nabytki