RSS

Archiwum kategorii: Polecane nowości

Aleksander Gieysztor. Człowiek i dzieło.

Aleksander Gieysztor. Człowiek i dzieło, redakcja naukowa Maria Koczerska, Piotr Węcowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

ISBN 978-83-235-2489-2.

Sygnatura: Ib.1370.

Dar dra hab. Piotra Węcowskiego.

 gieysztor_aleksander

Książka powstała na stulecie urodzin Profesora Aleksandra Gieysztora (1916-1999), historyka, uczestnika kampanii wrześniowej 1939 r. i oficera KG AK podczas wojny, a następnie profesora Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawskiego (1980-1991), prezesa Polskiej Akademii Nauk (1981-1983, 1990-1992). Wśród autorów są Jego uczniowie, współpracownicy, przyjaciele i ci, którzy cenią Jego wkład w rozwój nauki i kultury. Publikacja składa się z artykułów o Jego życiu i działalności, ze wspomnień oraz z wyboru Jego listów (ponad 200). Tom uzupełnia około 100 ilustracji, w ogromnej większości do tej pory niepublikowanych.

Zachęcamy do lektury!

Reklamy
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 20 października 2016 w Polecane nowości

 

Europa Jagellonica 1386-1572

Europa Jagellonica 1386-1572 : sztuka, kultura i polityka w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów : materiały sesji zorganizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum i Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego / redakcja naukowa Przemysław Mrozowski, Paweł Tyszka, Piotr Węcowski ; [autorzy tekstów: Urszula Borkowska, Jolanta Choińska-Mika, Wojciech Fałkowski, Hieronim Grala, Lidia Korczak, Paweł Kras, Krzysztof Ożóg, Tomasz Torbus, Marek Walczak, Piotr Węcowski].

ISBN: 9788370222147. Seria: Zamek Królewski w Warszawie Studia i Materiały ; 5.

Sygn. XIXc.2382

Dar dra hab. Piotra Węcowskiego.

Okładka książki Europa Jagellonica.

Spis treści

Sesja odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie w dn. 11-12 stycznia 2013 r. „Prelegenci próbowali określić rolę, jaka przedstawiciele dynastii odegrali w następujących dziedzinach: rządy w Wielkim Księstwie Litewskim, rywalizacja o panowanie w państwach Europy Środkowej, stosunki z Wielkim Księstwem Moskiewskim, postawa wobec możnych, uczonych, parlamentaryzmu, Kościoła rzymskokatolickiego i reformacji. Omówili także używane przez dynastię znaki i symbole władzy, stosunek jej przedstawicieli do sztuki i patronatu artystycznego, rezydencje monarsze oraz osobowość samych Jagiellonów. Tom materiałów pokonferencyjnych, wydany w ramach serii Studia i materiały, stanowi najbardziej aktualne podsumowanie stanu naszej wiedzy o historii i kulturze Europy Środkowej czasów jagiellońskich”. (źr. Salon Książki)

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 24 lutego 2016 w Polecane nowości

 

Tagi: , , , , , , , , , , ,

The Duchy of Warsaw

The Duchy of Warsaw, 1807-1815 : a Napoleonic outpost in Central Europe / Jarosław Czubaty ; translated by Ursula Phillips. – London [etc.] : Bloomsburry Academic an imprint of Blommsburry Publishing Plc, cop. 2016. ISBN: 9781472523570. Seria: Bloomsbury Studies in Central and East European History

Sygn. XIa.2154 (wersja polska pod sygn. W.XIa.1999b – na sali i XIa.1999a – magazyn)

Dar od autora.

Okładka książki Duchy of Warsaw.Dr hab. prof. UW Jarosław Czubaty – Zakład Historii XIX wieku, Instytut Historyczny UW.

Spis treści

„Księstwo Warszawskie (1807-1815)” została wyróżniona w Konkursie na Najlepszy Podręcznik Akademicki o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełki w roku 2012, a jej autor został laureatem 17. edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka przyznawanej autorom i wydawcom w dziedzinie historii i archiwistyki.

:The Duchy of Warsaw, 1807-1815 is the first academic history of the state established by Napoleon in pre-partitioned Poland at the turn of the 19th century. The book examines the political, social and cultural dynamics of the Duchy and considers its role in Napoleon’s wider empire and the politics he engaged in across the European continent during the period. Czubaty explores the history of the Duchy to reveal how political and social ideas, systems and mechanisms from France, Italy and Germany began permeating Central Eastern Europe at this time and goes on to consider how this impacted on the changing political mentalities of the Polish people”. (z okł.)
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 24 lutego 2016 w Polecane nowości

 

Tagi:

Archiwistyka cyfrowa i nauki pomocnicze historii

Archiwistyka cyfrowa i nauki pomocnicze historii w edukacji archiwalnej : problemy dydaktyki archiwistyki / redakcja naukowa Alicja Kulecka. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. ISBN: 978-83-235-2125-9

Sygn. IIp.923

Dar dr hab. prof. UW Alicji Kuleckiej.

Okładka książki "Archiwistyka cyfrowa".

„Publikacja stanowi zbiór studiów poświęconych m.in. kształceniu kompetencji archiwistów w kontekście potrzeb i funkcji społecznych archiwów, nowym trendom w edukacji i ich zastosowaniom w dydaktyce archiwistyki, kształceniu „archiwistów cyfrowych”, a także roli i programom nauk pomocniczych historii w kształceniu archiwistów”. (z okł.)

SPIS TREŚCI

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 10 lutego 2016 w Polecane nowości

 

Tagi:

Kapliczki, figury i krzyże przydrożne

Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w gminie Jednorożec / Maria Weronika Kmoch. – Jednorożec, 2015. ISBN: 978-83-943674-0-4

Sygn. IIz.8156

Dar autorki.

Maria Weronika Kmoch – studentka II roku studiów magisterskich w Instytucie Historycznym UW.

Spis treści

Publikacja jest rezultatem projektu „Wybrane aspekty dziedzictwa kulturowego gminy Jednorożec. Kapliczki i krzyże przydrożne”, realizowanego w r. akad. 2015/2016 w ramach „Stypendium za wybitne osiągnięcia w różnych strefach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Przasnyskiego”, przyznawanego przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu.
Dedykacja autorki dla Biblioteki Instytutu Historycznego.Okładka książki "Kapliczki, figurki i krzyże...".

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 10 lutego 2016 w Polecane nowości

 

Tagi:

Scripta Biblica et Orientalia, 6 (2014)

Okładka SBO t. 6 (2014).„Scripta Biblica et Orientalia” to czasopismo naukowe poświęcone badaniom starożytnego Bliskiego Wschodu ze szczególnym uwzględnieniem starożytnego Izraela.
SBO jest rocznikiem ukazującym się dzięki współpracy: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego.
Teksty publikowane w czasopiśmie są dostępne online w Otwartym Repozytorium Nauk Historycznych „Lectorium” oraz na portalu Academicon.pl.
Zawartość poszczególnych numerów „Scripta Biblica et Orientalia” opisywana jest na bieżąco w bazie bibliograficznej polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych BazHum, tworzonej przez Muzeum Historii Polski.
Kontakt do redakcji oraz wskazówki dla autorów można znaleźć na stronie internetowej SBO .

Przejdź do poszczególnych rocznikow SBO: 5 (2013), 4 (2012), 3 (2011), 2 (2010), 1 (2009).

Tom 6 na razie nie jest dostępny online.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 1 lutego 2016 w Polecane nowości

 

Tagi:

Przegląd Historyczny, t. 106, z. 3, 2015

Sygn.: L.6/106(3) – Księgozbiór Podręczny na sali, P.III.524a,b/106(3) – w magazynie.

Okładka Przeglądu Histoycznego z. (2015).

SPIS TREŚCI

Zawiera m.in.:

Emil KALINOWSKI — Podlasianin Wielkopolaninem? Z nieznanych dziejów przynależności terytorialnej Podlasia po 1569 r., s.421-440;

Iurii CHAINSKYI— Sprawa zamknięcia wydawnictw azerbejdżańskich w Turcji w 1931 r. a polska polityka prometejska, s. 463-487;

Konrad BOBIATYŃSKI — Nieznana litewska relacja o bitwie pod Chocimiem w 1673 roku, s. 552-563;

Jakub GAŁĘZIOWSKI — Polacy na Wschodzie. Mało znana kolekcja wspomnień, s. 595-603.

 

 

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 1 lutego 2016 w Polecane nowości

 

Tagi: