RSS

Archiwum kategorii: Uncategorized

Pierwsze stulecie Jagiellonów

Wojciech Fałkowski, Pierwsze stulecie Jagiellonów, Kraków, Wydawnictwo Avalon ; Muzeum Historii Polski, Kraków 2017.

ISBN: 978-83-7730-271-2.

Sygnatura: W.VIIa.913.

pierwsze-stulecie-jagiellonow-b-iext52484881

Książka „Pierwsze stulecie Jagiellonów” zawiera wybór artykułów Wojciecha Fałkowskiego poświęconych Polsce i Europie jagiellońskiej, które historyk uznał za najbardziej reprezentatywne dla nurtu swoich badań nad dynastią Jagiellonów. Prace powstały na przestrzeni 30 lat – najstarszy wybrany artykuł pochodzi z 1985, natomiast najnowszy z 2015 roku.

Historyk w swoich artykułach przedstawił narodziny dynastii Jagiellonów oraz założenia programowe nowej dynastii. Lata 1386-1400 to lata tworzące początek epoki jagiellońskiej i wyznaczające pierwszy, wstępny okres polityki zagranicznej dynastii. Wojciech Fałkowski zwraca również uwagę, że rządy Jagiełły były przyjmowane z nieufnością, a nawet z jawną niechęcią. Tym, co zadecydowało o wzroście prestiżu Jagiełły była zręczna gra polityczna, otrzymane królewskie namaszczenie, długoletnia stabilizacja rządów, a także odniesione zwycięstwo grunwaldzkie. Historyk w swoich artykułach naukowych poruszył również relacje Władysława Jagiełły z przedstawicielami duchowieństwa, często będące konfliktowymi. Wojciech Fałkowski w swoich rozważaniach badawczych opisuje też rządy następców Władysława Jagiełły, zwłaszcza Kazimierza Jagiellończyka. Monarcha chciał sprawować władzę jak dominus naturalis, a musiał dostosować się do wymogów monarchii konsensusu politycznego. W obszarze zainteresowań historyka jest również koncepcja budowy Europy jagiellońskiej, która miała powstać na drodze obsadzania tronów przez synów Kazimierza – Władysława Czeskiego oraz Jana Olbrachta. Książkę zamyka artykuł poświęcony pogrzebowi Zygmunta Augusta – ostatniego władcy dynastii jagiellońskiej.

Zachęcamy do lektury!

Reklamy
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 16 lutego 2018 w Uncategorized

 

Przyroda województwa mazowieckiego i jej antropogeniczne przekształcenia.

Przyroda województwa mazowieckiego i jej antropogeniczne przekształcenia, praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Richlinga i Ewy Malinowskiej,  Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, wydanie 2, Warszawa 2018.
ISBN: 978-83-85908-96-8.
Sygnatura: IIz.4248.
Publikacja_wyciag

Wydana w maju 2017 r. przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska książka pt. „Przyroda województwa mazowieckiego i jej antropogeniczne przekształcenia” to dzieło zbiorowe 16 autorów. Dotyczy zróżnicowania i antropogenicznego przekształcenia środowiska przyrodniczego województwa mazowieckiego. Autorzy reprezentują różne dziedziny i kierunki badawcze, ale łączy ich znajomość terenu i prowadzone tu badania. Pierwowzorem książki jest opracowanie „Przyroda Mazowsza i jej antropogeniczne przekształcenia” opublikowane w 2003 roku w Wydawnictwach Wyższej Szkoły Humanistycznej (obecnie Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora) w Pułtusku. Obecne opracowanie (pod redakcją Andrzeja Richlinga i Ewy Malinowskiej) odnosi się do znacznie większego terenu całego województwa mazowieckiego.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków zajmujących się zagadnieniami ochrony i kształtowania środowiska, pracowników organów administracji, planistów przestrzennych oraz organizatorów turystyki. Może być również przydatna w procesie nauczania studentów wydziałów przyrodniczych różnych uczelni, a także interesująca dla wszystkich mieszkańców województwa lub osób odwiedzających ten piękny teren, zróżnicowany pod względem przyrodniczym, historycznym, gospodarczym i społecznym.

Zachęcamy do lektury!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 15 lutego 2018 w Uncategorized

 

Godziny otwarcia Biblioteki w dniach 12 – 17 lutego 2018 r.

Logo BIH

Uprzejmie informujemy, że w czasie przerwy semestralnej pracujemy w następujących godzinach:

12 – 16 lutego (poniedziałek-piątek) w godzinach 9 – 15. Rewersy na zamówienia magazynowe będą przyjmowane do godz. 13.30.

17 lutego (sobota) w godzinach 10 – 16. Rewersy na zamówienia magazynowe będą przyjmowane do godz. 14.30.

Jednocześnie przypominamy, że studenci IH UW mogą w tym okresie wypożyczyć do 2 woluminów. Zamówienia na książki można składać przez cały okres ferii do godz. 13.30. Zwrotu wypożyczonych pozycji należy dokonać do poniedziałku 19 lutego do godz. 10. 

Życzymy udanego wypoczynku!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 8 lutego 2018 w Uncategorized

 

Stosunki dawnej Rzeczypospolitej z Persją Safawidów i katolikosatem w Eczmiadzynie.

Stosunki dawnej Rzeczypospolitej z Persją Safawidów i katolikosem w Eczmiadzynie w świetle dokumentów archiwalnych, Stanisław Jaśkowski, Dariusz Kołodziejczyk i Piruz Mnatsakanyan, Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa 2017.

ISBN: 978-83-948374-0-2.

Sygnatura: Z.XIb.1655.

Stosunki_dawnej_Rzeczypospolitej_z_Persj_Safawidw_okBadka

Publikacja stanowi edycję źródłową 18 dokumentów pochodzących z lat 1608-1712. Zawiera m.in. korespondencję dyplomatyczną prowadzoną pomiędzy władcami Persji i Rzeczypospolitej oraz najwyższymi dostojnikami obu państw, a ponadto korespondencję katolikosów ormiańskich z królami polskimi. Książkę poprzedza obszerny wstęp historyczny oraz wprowadzenie wyjaśniające specyfikę dokumentów safawidzkich, uzupełnione o notę edytorską.

Druga część książki zawiera edycję krytyczną dokumentów, z podaniem ich charakterystyki archiwalnej (w językach polskim i angielskim). Dokumenty zostały wydane w 5 wersjach: (1) zapis w języku oryginału – perskim lub ormiańskim, (2) tłumaczenie polskie, (3) tłumaczenie angielskie, (4) faksymile – skany barwne oraz (5) wersja elektroniczna.

Książka jest bezprecedensowym przedsięwzięciem naukowym na polskim rynku wydawniczym. Ekspercki zespół autorski (pracownicy naukowi Wydziału Orientalistyki i Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz z Instytutu Dawnych Rękopisów w Erywaniu) dokonał profesjonalnej edycji, transkrypcji i tłumaczenia dokumentów z języków i alfabetów orientalnych, których znajomość jest ograniczona do wąskiego kręgu specjalistów. Edycja ta wpłynęła na poprawienie opisów archiwalnych dokumentów perskich i ormiańskich przechowywanych w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych.

Zachęcamy do lektury!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 6 lutego 2018 w Nabytki, Uncategorized

 

Godziny otwarcia Biblioteki w dniu 21 grudnia.

sygnet BIH

Uprzejmie informujemy, że w związku ze spotkaniem opłatkowym w czwartek 21 grudnia Biblioteka będzie otwarta w godzinach 9-17 i po spotkaniu opłatkowym. Rewersy na zamówienia magazynowe należy składać do godziny 16.

Za utrudnienia przepraszamy!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 19 grudnia 2017 w Ogłoszenia, Uncategorized

 

Europejczycy i Afrykanie.

Michał Tymowski, Europejczycy i Afrykanie. Wzajemne odkrycia i pierwsze kontakty, Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017.

ISBN: 978-83-231-3719-1.

Sygnatura: W.IIz.8205.

tymowski

Jak czytamy we wstępie odautorskim:

Pragnę zbadać, jak Europejczycy i Afrykanie, ludzie tak różnych kultur, zareagowali na owo nieoczekiwane spotkanie. Jakich doznawali uczuć, czego się bali, co budziło ich podziw, zdziwienie i zaciekawienie? Czym się oburzali? Dlaczego podejmowali ryzyko, by lepiej poznać stronę przeciwną? Jak ze sobą walczyli, jak i dlaczego ginęli? Kiedy nawiązali ze sobą pierwsze kontakty, jak się porozumiewali i gdzie organizowali spotkania? W jakich dziedzinach rozpoczęli współpracę? Jaki był los afrykańskiej mniejszości żyjącej w Portugalii oraz los portugalskich zbiegów żyjących w Afryce? Jakie było miejsce i znaczenie kobiet w przebiegu owych kontaktów? Co Europejczycy sądzili o Afrykanach, a co Afrykanie o Europejczykach? Jak długo obustronne opinie wynikały z doświadczeń wzajemnego poznawania się i jakim przemianom ulegały? Po jakim czasie i pod wpływem jakich okoliczności zaczęły się one przekształcać w stereotypy?

Zachęcamy do lektury!

 

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 21 listopada 2017 w Nabytki, Uncategorized

 

Rewolucja międzypaździernikowa.

Jerzy Kochanowski, Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956-1957, wydawnictwo Znak, Kraków 2017.

ISBN: 978-83-240-4208-1.

Sygnatura: W.XIII.7408.

6a-rewolucja-miedzypazdziern

Marzec 1953. Umiera Stalin. Marzec 1956. Umiera Bierut. Z mroków stalinizmu wyłania się nowy porządek. Ale nie o tym jest ta książka. Jest o zwykłych ludziach sprzed sześciu dekad. O Polakach, którzy pragnęli odrobiny normalności po latach terroru. O wyglądaniu zza „żelaznej kurtyny”. Jest też o pieniądzach i korupcji, pracy i bezrobociu, chuligaństwie i prostytucji, wyborach miss i świadomym macierzyństwie, otwarciu na świat i marzeniach o własnym samochodzie. O młodzieży wieku atomowego, tęsknocie za Zachodem i roli Kościoła. O namiastce wolności, która wtedy wydawała się czymś tak wielkim, że można się nią było zachłysnąć. Najnowsza książka Profesora Jerzego Kochanowskiego opowiada o tym, co nam dał Październik ’56. I co potem na długie lata odebrała nam Polska Ludowa.

Zachęcamy do lektury!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 20 listopada 2017 w Nabytki, Uncategorized