RSS

Archiwum kategorii: Zasoby cyfrowe

Książnica Cieszyńska – zdigitalizowane gazety i czasopisma

Szanowni Państwo,

Czytelnicy Książnicy Cieszyńskiej zawsze chętnie korzystali z kolekcji dawnej cieszyńskiej prasy i czasopism. Od  2010 r. nie muszą już tego robić w czytelni, wystarczy że zasiądą przed ekranami domowych komputerów. Dzięki projektowi „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego” oraz dwom projektom sfinansowanym ze środków PR „Kultura+”, a zrealizowanym w latach 2013-2014, zdigitalizowano już wszystkie znajdujące się w zbiorach Książnicy gazety i czasopisma z terenu Śląska Cieszyńskiego wydane do 1939 r. Ponadto w ramach prac własnych Książnica ucyfrowieniu poddała kilka kluczowych gazet i periodyków ukazujących się na Śląsku Cieszyńskim w okresie powojennym. Zdigitalizowane czasopisma są dostępne za pośrednictwem Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, w której Książnica Cieszyńska dysponuje własnym profilem.

Oprócz sztandarowych i najczęściej czytanych tytułów, takich jak „Gwiazdka Cieszyńska”, „Dziennik Cieszyński”, „Głos Ludu Śląskiego”, „Robotnik Śląski”, czy – spośród współczesnych – „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, „Kalendarz Cieszyński”, „Pamiętnik Cieszyński”, „Zwrot”,  w cyfrowym zasobie biblioteki znaleźć można także mniej znane gazety i czasopisma, które jednak w swoim czasie były bardzo popularne i wywierały istotny wpływ na poglądy i postawy Ślązaków cieszyńskich, a obecnie stanowią jedno z kluczowych źródeł do badań nad historią regionu.

Walorem ich cyfrowej formy jest nie tylko nieograniczona dostępność, ale także instrumentarium wyszukiwawcze, w które kopie te zostały wyposażone. Opublikowane w formacie DjVu roczniki poszczególnych czasopism posiadają bowiem rozbudowane zakładki, za pośrednictwem których jednym kliknięciem przenieść się można odo wybranego numeru danego czasopisma, a – co najważniejsze – wszystkie gazety (za wyjątkiem „Silesii”, która drukowana była czcionką gotycką) poddane zostały OCR-owi, w efekcie czego dostępne stały się nie tylko ich kopie graficzne, ale także warstwa tekstowa, którą można teraz swobodnie przeszukiwać. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż rozpoznanie zawartości tekstowej zdigitalizowanych publikacji przeprowadzono przy użyciu zaawansowanych technik OCR, co w niektórych przypadkach pozwoliło na uzyskanie niemal stuprocentowej trafności odczytu. Co więcej, dotyczy to także części gazet i czasopism wydrukowanych czcionką gotycką.

Niżej zamieszczamy listę dotychczas opublikowanych tytułów prasy i czasopism. Oczywiście nie wyczerpuje ona całości cyfrowych zasobów Książnicy dostępnych za pośrednictwem Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, w której prócz wymienionych tu gazet i czasopism znaleźć można także kolekcję cieszyńskich ksiąg adresowych, liczne druki zwarte, w tym również pochodzące sprzed 1800 r., a przede wszystkim rękopisy.

Wykaz zdigitalizowanych gazet i czasopism ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Szelong – dyrektor Książnicy Cieszyńskiej

Reklamy
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 27 Maj 2015 w Zasoby cyfrowe

 

Otwarte Repozytorium Nauk Historycznych “Lectorium”

Otwarte Repozytorium Nauk Historycznych “Lectorium”

W drugiej połowie tego roku na mapie polskich repozytoriów pojawiło się kolejne, choć dość niespotykane, bo dziedzinowe. Jest to Otwarte Repozytorium Nauk Historycznych „Lectorium”, będące wspólnym projektem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Baza powstała w oparciu o otwarte oprogramowanie dSpace. Na dzień dzisiejszy jest jedynym działającym repozytorium dziedzinowym w naszym kraju.

Zasoby „Lectorium” prezentowane są w sześciu działach tematycznych: historia, archeologia, historia sztuki, muzykologia, etnologia i antropologia kulturowa oraz bibliologia i informacja naukowa. Materiały można przeglądać również według kolekcji poszczególnych instytucji (docelowo każda z nich będzie posiadała własną stronę wraz z podstawowymi danymi), a także według słów kluczowych czy typu dokumentu.

Infografika reprezentująca podział na dziedziny w Lectorium: historia - wieża z powiewającą flagą, archeologia - dzban, historia sztuki - kolumna jońska, muzykologia - harfa, etnologia i antropologia - odcisk dłoni, bibliologia i informacja naukowa - zwój papirusu.

Repozytorium obejmuje m.in. artykuły opublikowane w czasopismach naukowych oraz popularno-naukowych, preprinty i postprinty, rozprawy i dysertacje, monografie, prace zbiorowe, rozdziały książek naukowych, materiały konferencyjne (w tym prezentacje), materiały typu working papers, materiały będące spuścizną wybitnych naukowców (materiały robocze, zapiski, niedokończone teksty, konspekty, kwerendy), raporty i cząstkowe monografie, powstające w wyniku badań prowadzonych w ramach projektów czy grantów naukowych, bazy danych, materiały graficzne (dokumentacja zdjęciowa wykopalisk), materiały multimedialne (dokumentacja video, nagrania wykładów). Można je zamieszczać w najpopularniejszych formatach tekstowych, graficznych i multimedialnych na jednej z siedmiu licencji Creative Commons, na zasadach dozwolonego użytku lub jako część domeny publicznej.

Korzystanie i pobieranie treści zamieszczonych w „Lectorium” nie wymaga rejestracji. Posiadanie własnego konta umożliwia jednak Czytelnikom subskrypcję wybranych kolekcji, jest też obligatoryjne w procesie autoarchiwizacji. W trosce o poziom gromadzonych materiałów depozytariuszem „Lectorium” może zostać tylko pracownik naukowy afiliowany przy instytucji zajmującej się tematyką historyczną lub pokrewną, chociaż redaktorzy dopuszczają archiwizowanie prac przez osoby niespełniające tego warunku, jeśli uzyskają one pozytywną ocenę zawartości merytorycznej.

„Lectorium” przewiduje szeroko zakrojoną współpracę z jednostkami uniwersyteckimi i instytucjami naukowymi nieposiadającymi repozytoriów instytucjonalnych.

Nowy członek „Lectorium” uzyska możliwość lokalnego administrowania i redagowania zasobami swojej jednostki, łącznie z możliwością umieszczania materiałów swoich pracowników w ich imieniu.

Natomiast istniejącym już repozytoriom instytucjonalnym „Lectorium” oferuje nawiązanie

współpracy dzięki implementowanemu protokołowi OAI-PMH umożliwiającemu wymianę metadanych z innymi – polskimi i zagranicznymi – zasobami sieciowymi. Pliki będą pobierane przez czytelników Lectorium z oryginalnej lokalizacji. Pomoże to zwiększyć statystyki repozytorium instytucjonalnego przy jednoczesnym uzyskaniu reprezentacji opisów bibliograficznych i metadanych także w repozytorium dziedzinowym.

Krok ten pozwoli też uniknąć dublowania pracy oraz niepotrzebnej rywalizacji między poszczególnymi bazami.

Przejdź do strony głównej Lectorium.

Warto wreszcie zwrócić uwagę na stronę graficzną „Lectorium”. Zachowana w jasnej tonacji, o przejrzystym interfejsie zaopatrzonym w infografikę, wyróżnia się na tle innych repozytoriów. Nowością jest zbudowanie strony głównej w oparciu o otwarte oprogramowanie WordPress, co pozwoliło na bardziej elastyczne zarządzanie grafiką i treścią. W miarę możliwości technicznych ujednolicono wizualnie sam dSpace i wprowadzono do niego parę drobnych poprawek, jak zwinięcie tekstu zbyt długich streszczeń czy skrócenie ścieżki „dodaj do repozytorium”.

Czy Lectorium spełni oczekiwania twórców i stanie się „najdogodniejszą i najszybszą powszechną formą komunikowania wyników badań, poddawania ich krytycznej analizie i weryfikacji”? Czas pokaże.

Licencja Creative Commons Agnieszka Uziębło,  źródło: Historia i Media licencja 
Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0.
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 19 grudnia 2014 w Open Access, Zasoby cyfrowe

 

Tagi: , ,

Dostęp testowy do książek Cambridge University Press

Przejdź do Cambridge Books Online

 

 

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie wraz z wydawnictwem Cambridge University Press uruchomiła dostęp testowy do obszernej kolekcji książek elektronicznych. Poszczególne tytuły książek Cambridge Books Online zostały podzielone na 5 głównych kategorii tematycznych:

Z kolekcji można korzystać do 31 grudnia 2014 r. z komputerów UW lub z komputerów domowych (wymagane logowanie).

Źr. BUW

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 26 listopada 2014 w Ogłoszenia, Zasoby cyfrowe

 

baner-01

Trwa międzynarodowy Tydzień Otwartej Edukacji – wydarzenie wzorowane na Tygodniu Open Access  poświęcone dostępności zasobów edukacyjnych.

Polski organizator – Koalicja Otwartej Edukacji zachęca do zadawania pytań dotyczących problemów związanych z prawem autorskim w edukacji. Pytania można zadawać do 15 marca za pomocą formularza znajdującego się na stronie KOED. Wybrane pytania uzupełnią bazę prawnoautorskiej pierwszej pomocy, powstającej w ramach serwisu prawokultury.pl

Instytut Historyczny UW oraz Ruch Społeczny Obywateli Nauki  zapraszają studentów i doktorantów zainteresowanych wykorzystaniem technologii cyfrowych w badaniach i nauczaniu historii na otwarte seminarium:
„Historia cyfrowa/otwarta nauka – jak tworzyć, jak wykorzystywać?”

Miejsce: Instytut Historyczny UW, nowy budynek, s. 108, parter
Data: 14 marca 2014 r. (piątek), godz. 12.30-15.00
Prowadzący: Marcin Wilkowski i Dominik Purchała

Spotkanie będzie szansą na poznanie trendów i zagadnień związanych z cyfryzacją nauki historycznej, idei otwartej nauki i edukacji oraz wolnego dostępu do zbiorów dziedzictwa kulturowego. To także wstęp do cyklu warsztatów, których treść i zakres będą mogli określić sami uczestnicy.
W trakcie piątkowego spotkania zastanowimy się, na czym polega otwartość w praktyce naukowej; pokażemy też, że programowanie i bazy danych mogą być elementem warsztatu humanisty. Zwrócimy uwagę na potencjał współpracy online i sprawdzimy, czy Wikipedia może być inspiracją dla nowych modeli publikowania naukowego. Pomówimy także o nowych rodzajach źródeł, Internecie jako przedmiocie badań historycznych oraz o prawie autorskim wpływającym na zdobywanie wiedzy o przeszłości i upowszechnianie jej w środowisku naukowym i w społeczeństwie.

 

Tagi: , ,

Wprowadzenie do historii cyfrowej

Wprowadzenie do historii cyfrowej / Marcin Wilkowski. – Gdańsk : Instytut Kultury Miejskiej, 2013.

Książka do pobrania w formacie pdf oraz formatach na czytniki e-booków: epub i mobi. Opublikowana została na wolnej licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0).

POBIERZ - Wprowadzenie do historii cyfrowej, M. Wilkowski Jednym z najważniejszych dla historyka pojęć i procesów związanych ze współczesnym Internetem jest digitalizacja (inaczej: cyfryzacja), czyli konwertowanie treści z nośników analogowych do postaci cyfrowej. Chociaż nie wszystkie zasoby źródłowe są dostępne online, programy masowej digitalizacji realizowane przez biblioteki i archiwa w radykalny sposób ułatwiają korzystanie ze zbiorów historycznych, tradycyjnie często trudno dostępnych lub niedostępnych wcale.

(cyt. s. 10)

Czytaj więcej o publikacji.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 28 czerwca 2013 w Open Access, Zasoby cyfrowe

 

Warszawskie neony i socrealistyczna Warszawa

Fundacja Hereditas (Organizacja Pożytku Publicznego działająca w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego) udostępniła wersje elektroniczne dwóch książek:
1. „Neony. Ulotny ornament warszawskiej nocy” – album poświęcony przedwojennym, powojennym i współczesnym warszawskim neonom z komentarzem Jarosława Zielińskiego i fotografiami Izabelli Tarwackiej.

okladka_neony

oraz
2. „Realizm socjalistyczny w Warszawie. Urbanistyka i architektura 1949 – 1956” Jarosława Zielińskiego – książka o architekturze z czasów 1949- 1956 w podziale na budynki użyteczności publicznej, osiedla, bloki mieszkalne, architekturę kin, teatrów, ośrodków zdrowia, obiektów sportowych czy parków. Tekst uzupełniony jest archiwalną dokumentacją fotograficzną i projektami oraz tym, także projektami niezrealizowanymi.

realizm-okładka

POLECAMY!!!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 11 lutego 2013 w Zasoby cyfrowe

 

Elektroniczne Archiwum Zabytków Piśmiennictwa Polskiego (EAZPP)

Perełka dla mediewistów, nowożytników i nie tylko. Ruszyło Elektroniczne Archiwum Zabytków Piśmiennictwa Polskiego (http://eazpp.bn.org.pl/). Znajdziecie tu wspaniałej jakości fotokopie skarbów zebranych w ramach pięciu kolekcji: Bitwa pod Grunwaldem, Historiografia polska, Jan Kochanowski, Najstarsze zabytki języka polskiego do roku 1500 oraz Dokumenty oryginalne do 1600 roku. Zasób portalu, chociaż niewielki, jest już w tej chwili niezwykle interesujący. Autorzy nie zamierzają także spocząć na laurach i stawiają sobie za zadanie „opracowanie całościowej koncepcji digitalizacji zabytków piśmiennictwa polskiego powstałych do 1600 roku, będących własnością państwa, instytucji prywatnych oraz kościelnych, określenie kanonu piśmiennictwa polskiego, przygotowanie systemu informatycznego, umożliwiającego zarządzanie zbiorem kopii cyfrowych zabytków piśmiennictwa polskiego oraz zapewnienie powszechnego dostępu do nich przy pomocy sieci Internet”. Gorąco polecamy!!!

EAZPP

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 5 lutego 2013 w Zasoby cyfrowe