RSS

Paryże innej Europy.

Błażej Brzostek, Paryże innej Europy. Warszawa i Bukareszt, XIX i XX wiek, wyd. W.A.B., Warszawa 2015.

ISBN: 978-83-280-1528-9.

Sygnatura: W.IIw.1231.

739811099o

Warszawa i Bukareszt. Miasta na rozdrożu. Położone w Innej Europie, czyli w niedookreślonej przestrzeni pomiędzy Wschodem a Zachodem. Oba miasta obdarzano mianem „małego Paryża”, lecz oba również umieszczano w „Azji”. Błażej Brzostek, przytaczając liczne, nieraz zaskakujące narracje przyjezdnych i mieszkańców, opowiada o dwóch stuleciach historii Bukaresztu i Warszawy. Pisze o miastach, które zatracały swój charakter na rzecz obcych wzorców, by potem znów poszukiwać własnej tożsamości. O dziwnych Paryżach Innej Europy, posądzanych o nijakość, ulegających wpływom, broniących swej oryginalności.

Zachęcamy do lektury!

Reklamy
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 17 września 2018 w Uncategorized

 

18 września (wtorek) Biblioteka czynna w godzinach 11.00-17.00.

logobih

Uprzejmie informujemy, że we wtorek 18 września Biblioteka będzie czynna w godzinach 11.00 – 17.00 (szkolenie pracowników).

Za utrudnienia przepraszamy!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 14 września 2018 w Uncategorized

 

Czesław Wycech- nauczyciel, ludowiec, polityk (1899-1977).

Janusz Gmitruk, Stefan J. Pastuszka, Romuald Turkowski, Czesław Wycech – nauczyciel, ludowiec, polityk (1899-1977), Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego ; Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych, Warszawa-Kielce-Pińczów 2018.
ISBN: 978-83-7901-150-6.
Sygnatura: XIII.7505.
img481

Osoba Czesława Wycecha, działacza Związku Nauczycielstwa Polskiego, ludowego polityka i marszałka sejmu budziła niekiedy skrajne oceny od pełnej  apologii jego osoby do totalnej negacji. Ocena działalności politycznej Cz. Wycecha nie jest łatwa. Był przecież jednym ze współtwórców najnowszej historii Polski. Szczególnie ocenę tę utrudnia okres lat 1947-1971, w którym to Cz. Wycech pełnił wysokie funkcje państwowe.

(fragment z Wprowadzenia).

Zachęcamy do lektury!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 6 września 2018 w Uncategorized

 

Godziny otwarcia Biblioteki we wrześniu.

logobih

Uprzejmie informujemy, że od 3 do 28 września Biblioteka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00. Zamówienia należy składać do godziny 16.00. W soboty Biblioteka jest nieczynna.

Serdecznie zapraszamy!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 30 sierpnia 2018 w Uncategorized

 

Z Austrią czy z Prusami? Polityka zagraniczna Saksonii 1774-1778.

Jacek Kordel, Z Austrią czy z Prusami? Polityka zagraniczna Saksonii 1774-1778, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2018.

ISBN: 978-83-65350-29-9.
Sygnatura: W.XIIa.4600.
z-austria-czy-z-prusami-jacek-kordel

Książka naświetla drogę wiodącą do „saskiego przewrotu przymierzy”, czyli do sasko-pruskiego sojuszu z 1778 r. Co skłoniło młodego elektora Fryderyka Augusta III do porzucenia tradycyjnych związków z Wiedniem i poszukiwania pomocy u Fryderyka Wielkiego, który z wielką pilnością i niezwykłą systematycznością niszczył Saksonię niemal od pierwszych dni swego panowania? Rozwiązanie tej zagadki przyniosły poszukiwania archiwalne w Dreźnie, Wiedniu i Berlinie, a także w innych zbiorach niemieckich i francuskich.

„Nader istotna (…) jest konstatacja, że marzenie o „Trzecich Niemczech” (jako związku mniejszych terytoriów mających stanowić polityczną przeciwwagę dla dominujących Austrii i Prus) było jedynie iluzją. Po wojnie siedmioletniej i pierwszym rozbiorze Polski siła dwóch niemieckich potęg wzrosła na tyle, że mniejsze państwa (…) zabezpieczenia swoich interesów poszukiwać musiały w związkach z jednym z tych mocarstw”.

„Bardzo interesujące jest również pytanie, (…) w jakim stopniu rozważania nad rozwojem sytuacji politycznej w końcu XVIII w., do czasu powołania do życia Fürstenbundu i wybuchu rewolucji francuskiej, przybliżyć nas mogą do odpowiedzi na pytanie, dlaczego Rzesza Niemiecka, jako związek suwerennych państw w XIX w. zniknęła z europejskiej sceny politycznej”.

z recenzji prof. dr. hab. dr. h. c. Michaela G. Müllera.

„Omawiana praca stanowi przykład historiografii solidnej i precyzyjnej. (…) Przy tym podkreślić trzeba, że autor, operując na poziomie bardzo szczegółowym, potrafił dostrzec głębsze znaczenie omawianych wydarzeń, trafnie wpisując je w szerszy kontekst zjawisk na niemieckiej i europejskiej scenie politycznej”.

z recenzji prof. dr. hab. Christopha Augustynowicza.

Zachęcamy do lektury!

 

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 25 lipca 2018 w Uncategorized

 

Godziny otwarcia Biblioteki od lipca do września.

logobih

Uprzejmie informujemy, że w okresie od lipca do września godziny otwarcia Biblioteki ulegają zmianie:

Lipiec. Biblioteka otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. Zamówienia magazynowe należy składać do godziny 14.00.

Sierpień. Biblioteka nieczynna. 

Wrzesień. Biblioteka otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00. Zamówienia magazynowe należy składać do godziny 16.00.

Życzymy miłego wypoczynku!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 28 czerwca 2018 w Uncategorized

 

Reformacja w Polsce a dziedzictwo Erazma z Rotterdamu.

Maciej Ptaszyński, Reformacja w Polsce a dziedzictwo Erazma z Rotterdamu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018.

ISBN: 978-83-235-3544-7.

Sygnatura: W.XVIIIa.4588.

pol_pl_Reformacja-w-Polsce-a-dziedzictwo-Erazma-z-Rotterdamu-7920_1

Autor prezentuje dzieje reformacji w Królestwie Polskim w latach 1518–1566, ze szczególnym uwzględnieniem roli polskich erazmian, rozumianych zarówno jako przyjaciele i korespondenci Erazma z Rotterdamu, jak też – szerzej – jako admiratorzy jego dzieł. Niderlandzki filozof – kluczowa postać w dziejach humanizmu na północy Europy – odegrał istotną rolę w początkach reformacji oraz wpłynął na rozwój ówczesnej myśli politycznej.

W okresie reformacji można mówić o dwóch generacjach polskich erazmian. Do pierwszej, wąsko pojmowanej grupy zalicza się przede wszystkich Piotra Tomickiego, Krzysztofa Szydłowieckiego, Andrzeja Krzyckiego, Jana Dantyszka oraz członków rodziny Łaskich. W drugiej połowie panowania Zygmunta Starego tworzyli oni ścisłą elitę polityczną Królestwa Polskiego. Do szerszego kręgu należeli Andrzej Zebrzydowski, Stanisław Hozjusz i Andrzej Frycz Modrzewski, których największa aktywność przypadła na okres panowania Zygmunta Augusta.

W studiach historycznych nad dziejami polskiej reformacji dominowały do tej pory ujęcia społeczne, regionalne i biografistyczne. Maciej Ptaszyński ukazuje reformację jako proces, w którym pytanie o podstawy wiary pociągnęło za sobą przemiany teologiczne, społeczne i polityczne. Dokonywały się one w wyniku nieustannej komunikacji między różnymi ośrodkami w Europie, wymiany idei i przepływu ludzi, wśród których erazmianie odgrywali znaczącą rolę. Autor stawia tezę, że rodzimi erazmianie współtworzyli reformację w Polsce, a jednocześnie musieli reagować na zmiany, które ona przyniosła – kształtowali zatem przebieg procesów obejmujących całe społeczeństwo, będąc zarazem ich uczestnikami. Jako członkowie elit intelektualnych wnikliwie studiowali zarówno traktaty reformacyjne, jak i polemiki antyreformacyjne. Jako członkowie elit politycznych współdecydowali o pierwszych oficjalnych reakcjach na reformację. Mieli także wpływ na ostateczny kształt relacji między nowożytnym państwem a Kościołami protestanckimi.

Takie ujęcie tematu pozwala postawić ważne pytanie, na ile dziedzictwo Erazma – zwolennika pokojowego rozwiązywania sporów politycznych i religijnych, przywiązanego do jedności chrześcijańskiego świata i pozostającego przy Kościele katolickim – bezpośrednio i pośrednio oddziaływało na przebieg procesów reformacyjnych również w Polsce.

Zachęcamy do lektury!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 26 czerwca 2018 w Uncategorized