RSS

Godziny otwarcia Biblioteki w dniu 21 marca b.r.

logobih

Uprzejmie informujemy, że w związku z pokazem filmu Pana Pawła Łozińskiego „Miejsce urodzenia” oraz zaplanowaną dyskusją z reżyserem, w dniu 21 marca (środa) czytelnia będzie otwarta w godzinach 9.00-17.30. Zamówienia magazynowe należy składać do godz. 16.30.

Za utrudnienia przepraszamy!

Reklamy
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 16 marca 2018 w Uncategorized

 

Emigracja oraz Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku.

Izabella Rusinowa, Emigracja oraz Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora ; Akademickie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe „Atena”, Pułtusk 2017.

ISBN: 978-83-7549-284-2.

Sygnatura: W.XVIIIa.4541.

rusinowausa

Poniższa praca (…) jest oparta na źródłach drukowanych i opracowaniach. Założeniem jest pokazanie tworzenia struktur Kościoła katolickiego w USA i adaptacji do warunków Nowego Świata wraz z przybywaniem do tego kraju milionów emigrantów europejskich z 28 grup etnicznych, w tym wyznawców religii rzymskokatolickiej. Ta wielokulturowość i różnorodność przybyszy wpłynęła na Kościół katolicki (np. odprawianie mszy w wielu językach, etniczne kościoły dla emigrantów z poszczególnych krajów). (…). Konstrukcja pracy jest oparta na rozdziałach rzeczowo-chronologicznych. Podzielono ją na dwie zasadnicze części. W pierwszej omówiono ustawodawstwo amerykańskie oraz najważniejsze grupy etniczne zasiedlające XIX-wieczną Amerykę. Druga jest poświęcona dziejom Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem XIX w.

(ze wstępu)

Zachęcamy do lektury!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 16 marca 2018 w Uncategorized

 

Studies in Greek History.

Ryszard Kulesza, Studies in Greek History, Seria Akme. Studia Historica, nr 16/2017, Instytut Historyczny UW ; Stowarzyszenie Historyków Starożytności, Warszawa 2017.

ISBN: 978-83-943652-5-7.

Sygnatura: VIa.3684/16.

IMG_1139

Prezentowany tom zawiera obszerny wybór dorobku naukowego Ryszarda Kuleszy. Został podzielony na trzy części. W pierwszej zebrano studia poświęcone greckim i perskim deportacjom i ucieczkom związanych z wojną, funkcjonowaniem ateńskiej demokracji, a także historii Argos i Aleksandra Wielkiego. Część druga prezentuje prace dotyczące historii Sparty, czyli problematyki, z której podejmowania szczególnie znany jest autor. Trzecia część została poświęcona recepcji antyku zwłaszcza w kulturze polskiej. Wszystkie studia zostały na nowo przejrzane, a te, które ukazały się w j. polskim przetłumaczone na j. angielski, co z pewnością ułatwi trafienie ustaleń warszawskiego historyka do szerszego grona badaczy dziejów starożytnej Grecji.

Zachęcamy do lektury!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 15 marca 2018 w Uncategorized

 

Kapitulacje w dziejach wojen.

Kapitulacje w dziejach wojen. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, pod redakcją Andrzeja Niewińskiego, Seria Homo Militans, t. 5, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2017.

ISBN: 978-83-7889-581-7.

Sygnatura: W.XXa.4369.

kapitulacje-w-dziejach-wojen-z-dziejow-wojskowosci-polskiej-i-powszechnej-b-iext52368055

W dziejach wojen często zdarzały się sytuacje, w których jedna ze stron walczących podejmowała niekorzystną dla siebie decyzję o przerwaniu walki zbrojnej. Zazwyczaj dokonywała tego w obliczu miażdżącej przewagi przeciwnika, nie mając nadziei na zwycięstwo w orężnych zmaganiach, po wyczerpaniu wszelkich możliwości dalszego prowadzenia działań bojowych, gdy ich przedłużanie mogłoby grozić zagładą armii i całkowitym wyniszczeniem ludności cywilnej. Znane są też przypadki zaniechania dalszych zmagań z innych powodów – na przykład na skutek zdrady, jakiej dopuszczało się wojsko lub jego dowódcy, ich tchórzostwa, małoduszności, albo błędnej oceny sytuacji. Konsekwencją przerwania działań zbrojnych w takich okolicznościach było zazwyczaj zdanie się na łaskę i niełaskę wroga, a następnie złożenie broni i niewola.

Zachęcamy do lektury!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 13 marca 2018 w Uncategorized

 

Wokół edytorstwa dziewiętnastowiecznych źródeł.

Wokół edytorstwa dziewiętnastowiecznych źródeł, pod redakcją Jolanty Sikorskiej-Kuleszy, Edytorstwo Źródeł XIX i XX wieku. Teoria i Praktyka, t. 2, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.

ISBN: 978-83-943652-7-1.

Sygnatura: W.IIg.411a, Z.IIg.411b.

IMG_1117

„Wokół edytorstwa dziewiętnastowiecznych źródeł” to druga publikacja z serii „Edytorstwo Źródeł XIX i XX wieku. Teoria i Praktyka” wydanych przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego pod redakcją Pani Profesor Jolanty Sikorskiej-Kuleszy. Publikacja zawiera 9 artykułów badaczy i edytorów XIX-wiecznych źródeł, opisujących specyfikę edytowanych źródeł oraz reguły samych edycji. Teksty poświęcone są różnorodnym formom źródeł pisanych oraz ikonograficznych takim jak: dzienniki, listy, plakaty, akty metrykalne czy wreszcie publikacje prasowe. Publikacja jest szczególnie polecana studentom przygotowującym się w ramach specjalizacji do zawodu edytora źródeł.

Zachęcamy do lektury!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 12 marca 2018 w Uncategorized

 
Obrazek

Miejsce urodzenia. Pokaz filmu i dyskusja.

Plakat 21.03.2018

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 12 marca 2018 w Uncategorized

 

My, ludzie z marca. Autoportret pokolenia ’68.

Piotr Osęka, My, ludzie z marca. Autoportret pokolenia ’68, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk ; Wydawnictwo Czarne, Warszawa 2015.

ISBN: 978-83-64091-37-1; 978-83-7536-875-8.

Sygnatura: W.XIII.7431.

9788375368758OS

Dla tysięcy młodych ludzi, którzy w marcu 1968 roku zaprotestowali przeciwko partyjnej dyktaturze, udział w buncie był doświadczeniem przełomowym. Studenckie strajki i manifestacje zmieniły ich sposób widzenia świata i ukształtowały życiowe ścieżki. W ten sposób wyłoniła się generacja, która później stworzyła KOR i uformowała oblicze Solidarności. My, ludzie z Marca to pierwszy taki portret pokolenia ’68 – potoczysta opowieść stworzona na podstawie kilkudziesięciu nigdy niepublikowanych wywiadów autobiograficznych. Książka ukazuje życiorysy bohaterów od dzieciństwa aż po rok 1989; przedstawia losy zarówno legendarnych opozycjonistów, jak i mniej znanych buntowników z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska. Zawiera biografie działaczy urodzonych w rodzinach komunistycznych i AK-owskich, ludzi o różnych poglądach politycznych i różnym stosunku do przemian Okrągłego Stołu. Książka próbuje też odpowiedzieć na pytanie o miejsce polskiego buntu w ogólnoświatowym proteście młodzieży 1968 roku.

Zachęcamy do lektury!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 9 marca 2018 w Uncategorized